CATY ASSCHER AWARD

Succes door samenwerken met de verschillen

Succes door samenwerken met de verschillen

De Caty Asscher award is in het leven geroepen om het gedachtegoed van Caty te borgen en community building te realiseren. Het initiatief voor de prijs beoogt een continue beweging binnen organisaties waarin mannen en vrouwen vanuit ieders kracht gezamenlijk het verschil kunnen maken. Voor organisaties en de wereld. Nu en in de toekomst.

Mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten verbinden is in Caty’s werk één van haar belangrijkste drijfveren. In haar woorden: ‘Mannen en vrouwen zijn verschillend en moeten dat ook blijven, want naast masculiene kwaliteiten heeft de wereld de feminiene waarden en kwaliteiten nu harder nodig dan ooit. De huidige tijd en samenleving heeft zowel mensen nodig die initiatief nemen en besluitvaardig zijn, als mensen die overdenken met wie we verbonden zijn. Welke gevolgen ons handelen voor anderen heeft en hoe we rekening met hen kunnen houden. Daarnaast gaat het erom, dat mensen met deze kwaliteiten gaan samenwerken en gezamenlijk een combinatie van masculien en feminien leiderschap brengen’.

Op 14 maart 2019 is de tweede Caty Asscher Award uitgereikt. De winnaar is Hanneke Takkenberg.

Ook is de stimuleringsprijs uitgereikt aan Football Equals Foundation van Mary Kok

Naast de eer wordt het initiatief actief ondersteund om verder te gaan. De sponsoren zijn de deelnemers aan het event, Royal Asscher Foundation en Asscher Consultancy. Daarnaast bieden jury en organisatie onze kennis aan.

HISTORIE

Kijk je naar de medische wereld, dan valt het grote aantal vrouwelijke artsen en studenten geneeskunde op. Toch is in Nederland de doorstroom van vrouwelijke artsen – en andere hoogopgeleide vrouwen – naar leidinggevende posities nog relatief beperkt. Feminiene leiderschapskwaliteiten – van vrouwen én mannen – gericht op aandacht, samenwerken en empathie krijgen weliswaar steeds meer waardering, in de top van organisaties heerst nog overwegend een masculiene cultuur met focus op resultaat, efficiency en productie. Vrouwelijk leiderschap is nog niet vanzelfsprekend en het carrièrepad is nog veelal mannelijk gedefinieerd. Dit brengt voor vrouwen in hogere posities en/of die hogere posities ambiëren een bijzondere uitdaging met zich mee om hun feminiene waarden ook werkelijk toe te kunnen voegen.

Caty Asscher startte daarom in 2005 met Anna Hinze de Leergang Strategisch Leiderschap voor vrouwelijke artsen. Destijds uniek in haar soort met als doel: het versterken van de kracht van vrouwelijk leiderschap opdat er meer vrouwen doorstromen naar de top van hun organisatie. Anno nu geldt dit doel onverminderd. Recente cijfers van het World Economic Forum (2017) laten zien dat het in Nederland nog steeds van belang is meer vrouwen op invloedrijke posities te krijgen.

Shared Leadership is more than an ideal. It is a commitment to becoming a real community of leaders with mutual accountability, visions, goals, trust, blame and rewards

Tweejaarlijks terugkerende prijs

Om voort te bouwen op Caty’s pionierswerk en haar drive als ook organisaties en initiatieven op dit gebied te stimuleren, is in 2017 de Caty Asscher Award opgericht. Margreet van Rixtel was hierbij één van de initiatiefnemers.

Naast het borgen van Caty’s visie die organisaties stimuleert om zowel mannen als vrouwen  het verschil te laten maken door juist vanuit hun bijzondere krachten te opereren, brengt de de award een bijzondere erkenning met zich mee. De winnaars genieten als rolmodel en inspiratiebron een grotere zichtbaarheid en dragen bij het gedachtegoed als een olievlek uit te breiden.

Noteer in uw agenda

De derde award wordt op donderdag 25 maart 2021 uitgereikt!

De Caty Asscher Award is een tweejaarlijks terugkerende prijs. Organisaties, bedrijven, sociale partners, overheid, evenals alumni van Caty’s programma’s en leergangen worden van harte uitgenodigd om goede praktijken te nomineren en deze aan te melden voor de award.

Criteria Caty Asscher Award

Voor nominatie komen projecten en initiatieven in aanmerking die in organisaties en/of maatschappij actief een beweging in gang zetten gericht op shared leadership en/of diversiteit & inclusie. Bij de beoordeling van de initiatieven wordt vooral gekeken naar:

  • Het structurele karakter van het initiatief of de inzet van een initiatiefnemer,
  • waardoor een duurzame beweging in gang is gezet en
  • de mate waarin het een doorbraak / een vernieuwend initiatief is.

Bij diversiteit & inclusie betreft het genderdiversiteit, en daarnaast ook andere vormen van diversiteit zoals cultureel of geografisch. Bij inclusie gaat over een samenleving en werkomgeving waar iedereen kan meedoen. Onder shared leadership verstaan wij: (co-)leiderschap gericht op gelijkwaardige samenwerking en waardering van de verschillen van mensen die leidt tot duurzame en innovatieve resultaten voor de organisatie, het team of de maatschappij. Dit leiderschap richt zich primair op het gemeenschappelijke belang en zet de waardering voor het groepsresultaat voorop.

De uitreiking van de award vindt plaats tijdens een evenement waarvoor alle genomineerden worden uitgenodigd. De organisatie genereert publiciteit voor deze prijs via een persbericht, de websites van de partners van de CA-award en artikelen in de media.

Niet alleen de winnende organisatie, maar ook de andere genomineerden worden gepresenteerd als een mooi voorbeeld van het bevorderen van genderdiversiteit in het hoger management en aan de top.

Juryleden

De jury wordt vanzelfsprekend aangevoerd door haar naamgever: Caty Asscher. Daarnaast nemen Annemarie van Iren, Huib Pols en Terence Guiamo plaats in de jury.

Zij zijn warme pleitbezorgers van diversiteit & inclusie. De vijfde plek in de jury wordt steeds ingevuld door een vertegenwoordiger van de ‘laatste’ winnaar van de Caty Asscher Award.

Nu is dat Hanneke Takkenberg. Zij zal mede de keuze maken voor de award in 2021.

Terence Guiamo

De passie van Terence Guiamo is het ontmoeten en verbinden van mensen om ze nog meer in hun kracht te zetten. Zowel in zijn functie als Head of Diversity & Inclusion als in deze rol in de jury kan hij volop met zijn passie aan de slag. In zijn dagelijks werk, richt hij zich op verandermanagement op het gebied van diversiteit & inclusie en daarbij dus trainingen, coaching en talentmanagement. Zowel groei als ontwikkeling van collega’s, de organisatie en zichzelf ziet hij als een rode draad.

Caty Asscher

Caty Asscher erkent dat deze tijd van mensen vraagt innovatief duurzame verandering vorm te geven. Daarvoor is waarde gedreven leiderschap nodig en moeten leiders andere/nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Zij ondersteunt organisaties die deze nieuwe waarden en vaardigheden willen ontwikkelen en inzetten: samenwerking, empathie en het primair sturen op het gemeenschappelijke belang. De laatste twintig jaar is zij voor vele organisaties werkzaam om een bijdrage te leveren aan management development en cultuur veranderingstrajecten. Met de overtuiging dat duurzame verandering vorm wordt gegeven door sterke vrouwen, naast sterke mannen, heeft zij bijgedragen aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap van honderden vrouwen

Annemarie
van Iren

Annemarie van Iren heeft het omgaan met verschillen van huis uit meegekregen; geboren in een arbeidersgezin heeft ze behoorlijk moeten knokken om haar ambities waar te maken en een positie te veroveren.

Samen met Caty Asscher verzorgt zij (sinds ruim 19 jaar) de Leergang Authentiek Leiderschap voor Topvrouwen. Voor organisaties organiseert zij voor zowel mannen als vrouwen awareness sessies over diversiteit en inclusie. Haar expertise is strategie en cultuurverandering, leiderschap, diversiteit en coachen.

Huib Pols

Prof. dr. Huib Pols, rector magnificus van de Erasmus universiteit had zelf de eerste Caty Asscher Award kunnen ontvangen. Als decaan van de medische faculteit heeft hij met trainingen en programma’s vrouwelijke wetenschappers nadrukkelijk gestimuleerd hun wetenschappelijke ambities te realiseren en het hoogleraarschap als een logisch vervolg te zien.

In zijn rol als bestuurder is hij, zowel in woord als daad, actief op het gebied van gender-diversiteit. Ook is hij regelmatig mentor van vrouwelijke wetenschappers.

Hanneke Takkenberg

Hanneke Takkenberg zet zich al meer dan tien jaar actief in voor (gender)diversiteit. Als arts en wetenschapper in de cardiovasculaire geneeskunde richt zij zich op het verbeteren van de gezondheidszorg met name ten aanzien van vrouwen. Voor vrouwelijke artsen en wetenschappers is zij een rolmodel. In 2018 heeft Hanneke de VNVA Els Borst Oeuvreprijs toegekend gekregen. Momenteel is zij voorzitter van het Landelijk Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren in Nederland.

Partners

Partner worden? Dat kan, heel graag zelfs.

Het is de uitdrukkelijke bedoeling van dat anderen (organisaties, bedrijven en personen) zich bij dit initiatief aansluiten zodat een community ontstaat met blijvende impact.

ORGANISATOR

Margreet
van Rixtel

De organisatie is in handen van Margreet van Rixtel, oprichter van Topvrouw. Wat Margreet met haar team nastreeft is dat vrouwelijke professionals vanaf de start van hun carrière stilstaan bij de keuzes die zij maken in de loopbaan. Zodat zij gebruik maken van alle competenties waarover zij beschikken en de Top uit zichzelf halen. Zij richtte Topvrouw ook op om ervoor te zorgdragen dat de diversiteit in de top van de organisatie kan toenemen omdat er voldoende potentieel in de subtop aanwezig is.

www.topvrouw.nl

Partner
Naam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Partner
Naam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

· Wie nomineer jij voor de Caty Asscher Award 2021?

· Welke initiatieven rondom diversiteit en shared leadership mogen niet onopgemerkt blijven?

· Wil jij dit initiatief ondersteunen als partner?

Stuur ons je bericht

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

We waarderen uw privacy.
We sturen u geen spam en geven uw gegevens niet door aan derden.