CATY ASSCHER AWARD

2017

Succes door samenwerken met de verschillen

Succes door samenwerken met de verschillen

De Caty Asscher award is in het leven geroepen om het gedachtegoed van Caty te borgen en community building te realiseren. Het initiatief voor de prijs beoogt een continue beweging binnen organisaties waarin mannen en vrouwen vanuit ieders kracht gezamenlijk het verschil kunnen maken. Voor organisaties en de wereld. Nu en in de toekomst.

Mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten verbinden is in Caty’s werk één van haar belangrijkste drijfveren. In haar woorden: ‘Mannen en vrouwen zijn verschillend en moeten dat ook blijven, want naast masculiene kwaliteiten heeft de wereld de feminiene waarden en kwaliteiten nu harder nodig dan ooit. De huidige tijd en samenleving heeft zowel mensen nodig die initiatief nemen en besluitvaardig zijn, als mensen die overdenken met wie we verbonden zijn. Welke gevolgen ons handelen voor anderen heeft en hoe we rekening met hen kunnen houden. Daarnaast gaat het erom, dat mensen met deze kwaliteiten gaan samenwerken en gezamenlijk een combinatie van masculien en feminien leiderschap brengen’.

Op 21 november 2017 is de eerste Caty Asscher Award uitgereikt.

Aan Caty Asscher zelf!

HISTORIE

Kijk je naar de medische wereld, dan valt het grote aantal vrouwelijke artsen en studenten geneeskunde op. Toch is in Nederland de doorstroom van vrouwelijke artsen – en andere hoogopgeleide vrouwen – naar leidinggevende posities nog relatief beperkt. Feminiene leiderschapskwaliteiten – van vrouwen én mannen – gericht op aandacht, samenwerken en empathie krijgen weliswaar steeds meer waardering, in de top van organisaties heerst nog overwegend een masculiene cultuur met focus op resultaat, efficiency en productie. Vrouwelijk leiderschap is nog niet vanzelfsprekend en het carrièrepad is nog veelal mannelijk gedefinieerd. Dit brengt voor vrouwen in hogere posities en/of die hogere posities ambiëren een bijzondere uitdaging met zich mee om hun feminiene waarden ook werkelijk toe te kunnen voegen.

Caty Asscher startte daarom in 2005 met Anna Hinze de Leergang Strategisch Leiderschap voor vrouwelijke artsen. Destijds uniek in haar soort met als doel: het versterken van de kracht van vrouwelijk leiderschap opdat er meer vrouwen doorstromen naar de top van hun organisatie. Anno nu geldt dit doel onverminderd. Recente cijfers van het World Economic Forum (2017) laten zien dat het in Nederland nog steeds van belang is meer vrouwen op invloedrijke posities te krijgen.

Shared Leadership is more than an ideal. It is a commitment to becoming a real community of leaders with mutual accountability, visions, goals, trust, blame and rewards

Dr. Bill Donahue

Tweejaarlijks terugkerende prijs

Om voort te bouwen op Caty’s pionierswerk en haar drive als ook organisaties en initiatieven op dit gebied te stimuleren, hebben Margreet van Rixtel, Maleene de Ridder en Lieke Thijssen hun krachten gebundeld in de vorm van de Caty Asscher Award.

Naast het borgen van Caty’s visie die organisaties stimuleert om zowel mannen als vrouwen  het verschil te laten maken door juist vanuit hun bijzondere krachten te opereren, brengt de de award een bijzondere erkenning met zich mee. De winnaars genieten als rolmodel en inspiratiebron een grotere zichtbaarheid en dragen bij het gedachtegoed als een olievlek uit te breiden.

Noteer in uw agenda

De volgende award wordt op donderdag 14 maart 2019 uitgereikt!

De Caty Asscher Award is een tweejaarlijks terugkerende prijs. Organisaties, bedrijven, sociale partners, overheid, evenals alumni van Caty’s programma’s en leergangen worden van harte uitgenodigd om goede praktijken te nomineren en deze aan te melden voor de award.

De criteria zullen in overleg met de jury in het komende jaar worden geformuleerd. Hierbij geldt als uitgangspunt, dat de goede praktijken niet worden beperkt tot slechts de sector Zorg. Hoewel Caty de laatste jaren weliswaar een groot deel van haar tijd actief was binnen de zorg, geldt de award voor alle bedrijven en organisaties in heel Nederland.

De uitreiking van de award vindt plaats tijdens een evenement waarvoor alle genomineerden worden uitgenodigd. De organisatie genereert publiciteit voor deze prijs via een persbericht, de websites van de partners van de CA-award en artikelen in de media.

Niet alleen de winnende organisatie, maar ook de andere genomineerden worden gepresenteerd als een mooi voorbeeld van het bevorderen van genderdiversiteit in het hoger management en aan de top.

Juryleden

De jury wordt vanzelfsprekend aangevoerd door haar naamgever: Caty Asscher. Daarnaast nemen Annemarie van Iren en Huib Pols plaats in de jury.

Beide zijn warme pleitbezorgers van Caty’s pionierswerk. De vierde plek in de jury wordt steeds ingevuld door een vertegenwoordiger van de ‘laatste’ winnaar van de Caty Asscher Award. Voor de komende award wordt deze plek eenmalig ingenomen door een aansprekende kandidaat die de jury kiest.

Annemarie
van Iren

Annemarie van Iren heeft het omgaan met verschillen van huis uit meegekregen; geboren in een arbeidersgezin heeft ze behoorlijk moeten knokken om haar ambities waar te maken en een positie te veroveren.

Samen met Caty Asscher verzorgt zij (sinds ruim 19 jaar) de Leergang Authentiek Leiderschap voor Topvrouwen. Voor organisaties organiseert zij voor zowel mannen als vrouwen awareness sessies over diversiteit en inclusie. Haar expertise is strategie en cultuurverandering, leiderschap, diversiteit en coachen.

Huib Pols

Prof. dr. Huib A.P. Pols, rector magnificus van de Erasmus universiteit had zelf de eerste Caty Asscher Award kunnen ontvangen. Als decaan van de medische faculteit heeft hij met trainingen en programma’s vrouwelijke wetenschappers nadrukkelijk gestimuleerd hun wetenschappelijke ambities te realiseren en het hoogleraarschap als een logisch vervolg te zien.

In zijn rol als bestuurder is hij, zowel in woord als daad, actief op het gebied van gender-diversiteit. Ook is hij regelmatig mentor van vrouwelijke wetenschappers.

Partners

Partner worden? Dat kan, heel graag zelfs.

Het is de uitdrukkelijke bedoeling van Margreet, Maleene en Lieke, dat anderen (organisaties, bedrijven en personen) zich bij dit initiatief aansluiten zodat een community ontstaat met blijvende impact.

DE 3 PARTNERS

Kom ons team versterken!

Margreet
van Rixtel

Wat Margreet nastreeft, is dat vrouwelijke professionals vanaf de start van hun carrière stilstaan bij de keuzes die zij maken in de loopbaan. Zodat zij gebruik maken van alle competenties waarover zij beschikken en de Top uit zichzelf halen. Zij richtte Topvrouw op om vrouwelijke professionals te begeleiden hoe je inhoudelijke kwaliteiten met focus inzet.

Margreet verzorgt vanaf 2017 de in-company leergangen bij vaste klanten van Caty Asscher.

www.topvrouw.nl

Lieke
Thijssen

Lieke inspireert leiders en professionals hun bewustzijn te vergroten en in beweging te komen. Met haar leiderschapshuis helpt zij organisaties en team te verbeteren door het versterken van leiderschap. In haar boek: ‘Op karakter naar de top! Het succes van diversiteit en leiderschap onthuld’ toont zij de kracht van shared leadership; het mannelijke en vrouwelijke verenigd in de directiekamer. Samen met Maleene verzorgt zij de leergang Strategisch Leiderschap voor Vrouwelijke Artsen.

www.liekethijssen.nl

Maleene
de Ridder

Maleene begeleidt artsen en organisaties bij vragen op gebied van leiderschaps- en loopbaanontwikkeling, persoonlijke effectiviteit, samenwerken en veranderingsprocessen. Zij schreef Ambitie met een grote M – voluit leven als medicus, moeder en mijzelf – als ‘loopbaangids’ voor vrouwelijke artsen die hun werk op een eigen, positieve manier willen combineren met hun privéleven. Zomer 2017 heeft zij Caty Asscher opgevolgd als hoofdtrainer van de Leergang Strategisch Leiderschap voor Vrouwelijke Artsen.

www.maleenederidder.com

· Wie nomineer jij voor de Caty Asscher Award 2019?

· Welke initiatieven rondom diversiteit en shared leadership mogen niet onopgemerkt blijven?

· Wil jij dit initiatief ondersteunen als partner?

Stuur je bericht naar de partners

2 + 1 = ?

We waarderen uw privacy.
We sturen u geen spam en geven uw gegevens niet door aan derden.