Voor de Caty Asscher Award zijn veel mooie en bijzondere nominaties ingediend. Dank voor jullie bijdragen! De jury heeft 23 februari een shortlist met de top 5 nominatie gemaakt. Hieronder tref je de nominaties aan.

Vervolgens is de jury aan de slag gegaan om de winnaar voor de Caty Asscher Award 2021 te kiezen. Ook hebben zij zich gebogen  over de aanmoedigingsprijs.

De Caty Asscher Award winnaar is: BOOKS BY ANI.

ONBEPERKTE DENKERS heeft de aanmoedigingsprijs ontvangen.

De nominaties

NieuwWijLab

In het project Nieuw Wij LAB staat de vraag centraal hoe we discriminatie in de samenleving effectief en met voldoende draagvlak kunnen aanpakken. Daarbij zetten we in op het aanspreken van en het laagdrempelig activeren van de grote middengroep. Er zijn vele professionals, van overheid tot onderwijs, van media tot maatschappelijke organisaties, die zich inzetten om polarisatie en discriminatie te verminderen. Dit initiatief brengt deze in beeld.

Onbeperkte Denkers

Onbeperkte Denkers is een nieuwe beweging in Nederland om bij te dragen aan een inclusieve werkvloer in Nederland. Door niet óver de mensen te praten, maar samen mét hen en alle collega’s de echte beweging te maken.

In een organisatie wordt op een frisse wijze een aantal Onbeperkte Denkers (ambassadeurs) geworven die een steentje willen bijdragen aan inclusief werkgeverschap. Bij deze Onbeperkte Denkers wordt vervolgens energieke denk- en doe-kracht gemobiliseerd.

Carinda Jansen

Carinda Jansen zet zich zowel in haar beroepsleven als in haar privé leven in voor mensen in kwetsbare posities in onze samenleving en het vergroten van hun kansen en mogelijkheden in onze maatschappij. Zij is echt een leider op dit gebied. Zij staat voor een gelijkwaardige relatie: “Je doet iets niet voor mensen of praat niet over mensen maar met mensen.” Het verhaal van mensen in kwetsbare posities in onze samenleving staat in al haar activiteiten en initiatieven centraal. Initiatieven van haar zijn onder meer: het spel “kansen keren” , de Armoede Experience en de Armoede challenge.  Ga naar De Werkplaats Sociaal Domein Arnhem Nijmegen (han.nl)

Foto Ralph Schmitz

Books by Ani

De kracht van verhalen is enorm, zeker voor kinderen. Een Chinees jongetje of een Afghaans meisje als hoofdpersoon. Dat zie je niet elke dag in kinderboeken. En dat moet anders, volgens Linzi en Anne, de oprichters. “Met Books By Ani willen we de kinderboekenwereld kleurrijker en diverser maken.” Via Books by Ani kan je eenmalig een boek bestellen of een abonnement kiezen.

Agora Network

Agora Network  laat mens, organisatie en maatschappij groeien door culturele synergie. Veel organisaties zijn zich nog onvoldoende bewust van de kracht van culturele diversiteit. Hierdoor benutten zij niet de volle potentie van het cultureel divers talent dat aanwezig is in Nederland. Agora Network brengt de verschillende lagen van de organisaties, bestuurders, professionals en kosmopolieten samen om met hen te bouwen aan een cultureel diverse en inclusieve organisatie waar talent optimaal benut wordt.