Hanneke Takkenberg: ik heb gekozen voor het project ‘Beeldenbrekers’ van VHTO

Toen Hanneke in 2019 de tweede CA Award won, gaf zij in haar dankwoord al aan een concreet idee te hebben over de besteding van het geldbedrag van €2.500,– dat aan de prijs is verbonden: ‘Al een klein tipje van de sluier: het wordt een project met jongeren.’ Hieraan heeft zij zich gehouden.

Het geld gaat naar het project ‘Beeldenbrekers’ van VHTO . Deze organisatie zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten. Haar motivatie:

Ik werd in 2016 enorm geïnspireerd door een filmpje van het Engelse project Redraw the Balance waarin lagere school kinderen wordt gevraagd om tekeningen te maken van een chirurg, brandweerman en straaljagerpiloot en vervolgens ontmoeten ze deze chirurg, brandweerman en straaljagerpiloot. Wat er dan gebeurt, opende mijn ogen:

Toen ik de eer had om in het kader van de Caty Asscher Award een project te selecteren, moest ik meteen aan het filmpje denken en wilde ik graag met het project een interventie voor kinderen ontwikkelen die ze op een speelse manier blootstelt aan vrouwelijke rolmodellen. Mijn collega LNVH bestuurslid Prof Dr Moniek Tromp, hoogleraar Materiaalchemie aan de Rijksuniversiteit Groningen, wees me op het Beeldenbrekersproject van VHTO omdat zij daar zelf bij betrokken is. Het kaartspel dat is ontwikkeld door VHTO laat kinderen door spel kennis maken met vrouwen in een grote diversiteit aan beroepen in 7 verschillende sectoren, en wordt geïntegreerd in het Beeldenbrekers project. Het is dus niet losstaand maar hopelijk een leuk en effectief nieuw instrument dat het Beeldenbrekersproject gaat versterken.’