Door de ogen van hun dochters

Ter inspiratie

Vijf hoogleraren over hun dochters en de wetenschap

Door de ogen van hun dochters

Vier vrouwelijke hoogleraren hebben zich ruim 3 jaar geleden verenigd onder de naam Athena’s Angels om op te komen voor de belangen van vrouwen in de wetenschap. De missie van Athena’s Angels is om vrouwen en mannen werkelijk gelijke kansen te bieden op een loopbaan in de wetenschap. Afgelopen vaderdag pakten zij op een originele manier uit middels het aanbieden van de korte film ‘Door de ogen van mijn dochter’ als vaderdagcadeau aan de rectoren van Nederlandse universiteiten. Hun doel daarbij is op de werkvloer inspiratie te bieden voor het voeren van een gesprek over dit onderwerp.

In de film worden wetenschappers en allen vader van een of meer dochters Robbert Dijkgraaf, Ben Feringa, Alexander Rinnooy Kan, Wim van Saarloos en Carel Stolker geïnterviewd. Ze vertellen hoe hun wetenschappelijk bedrijf eruit als ze er naar kijken ‘door de ogen van hun dochters’. De positie van vrouwen in de wetenschap is nog steeds reden tot zorg. De vele vaders die aan universiteiten werken kunnen daar iets aan doen, voor hun dochters of vrouwelijke promovendi en postdocs. Uit onderzoek blijkt dat vaders grote invloed hebben op de beroepskeuze en carrières van hun dochters. En waar over mannen vaak negatieve stereotypen bestaan, zijn de beelden over vaders overwegend positief. De film is te zien op www.athenasangels.nl en heeft inmiddels navolging gekregen door een interview met Thom Palstra, rector aan de Universiteit Twente. Ook in diverse media is er aandacht aan besteed. Kortom de film wordt bekeken en er wordt over gesproken. Precies het doel van de Athena’s Angels.

 

Bron: Angels in Action; www.athenasangels.nl